Greitųjų kreditų vilionės ir asmeninių finansų valdymo svarba

Gruodžio 14, 2012, 19:24 56 komentaras(-ų) 1,123 perž.

Dažniausiai greitosios paskolos užsakomos SMS žinute.Kiekvienam žmogui savo kasdienėje veikloje tenka susidurti su siūlymais išbandyti tam tikrą finansavimo galimybę ar „pigiai“ pasiskolinti trūkstamą sumą pinigų. Pastaraisiais metais ypač pastebima greitųjų kreditų bendrovių aktyvi reklama, siūlanti pinigus pasiskolinti paprasčiau nei iš draugo. Stebint ir analizuojant socialinius veiksnius Lietuvoje, akivaizdu, kad tokia aktyvi reklama pasiteisina ir žmonės noriai naudojasi greitųjų kreditų bendrovių paslaugomis dažnai neįžvelgdami galimos rizikos. Šiuolaikiniame finansų pasaulyje norint atskirti pelus nuo grūdų, būtina laikytis finansinės disciplinos ir nuolatos lavinti asmeninį finansinį intelektą.

Finansinis išprusimas – ypatingai aktualus ir reikalingas įgūdis kiekvieno žmogaus gyvenime. Teisingas lėšų ir sukaupto kapitalo valdymas ne tik didina finansinį saugumą, kuria asmeninę gerovę, o ilguoju laikotarpiu net suteikia galimybę dirbti mažiau, bet turėti vis daugiau. Asmeniniai finansai yra mokslas su kuriuo tenka susidurti kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo to ką jis veikia gyvenime.

Lietuvoje įprotis valdyti asmeninius finansus vis dar nėra plačiai naudojami. Atkreipti į asmeninių fnansų valdymo svarbą labiausiai paskatino pastaroji finansų krizė, kai dažnas namų ūkis susidūrė su dideliais finansiniais sunkumais. Praktiškai kiekviena ekonomika veikia cikliškai, todėl asmeninių finansų valdymo įgūdžiai padeda efektyviau kaupti kapitalą ciklo viršuje ir tinkamai pasiruošti laikams, kai ekonomika būna ciklo apačioje. Todėl galima pasakyti, kad teisingas asmeninių finansų valdymas gali padėti susikurti ramesnį ir saugesnį gyvenimą kiekvienam žmogui. Ekonomikos nuosmukio periodai tiksliausiai atskleidžia visuomenės silpnąsias vietas, taip pat pažeidžiamiausios socialinės grupės tokiais periodais dažniausiai patiria dar didesnių finansinių sunkumų ir tuomet jiems būna kaip niekada reikalingos finansinės injekcijos.

Ekonomikos nuosmukio laikotarpiais greitųjų kreditų bendrovės tampa labai populiaria verslo šaka. Remiantis greitųjų vartojimo kreditų asociacijos duomenimis, dar iki 2008 metų pradžios greitųjų vartojimo kreditų rinkoje veikė vos 2 rinkos dalyviai, o šiuo metu šis skaičius yra išaugęs keliasdešimt kartų. Nepriklausomai nuo konkrečios greituosius kreditus teikiančios bendrovės, apskritai, jos yra ganėtinai paklausios tarp finansiškai pažeidžiamiausių visuomenės sluoksnių: mažas pajamas gaunantys asmenys, nekvalifikuoti darbininkai, pašalpų gavėjai, nepasiturintys asmenys bei studentai. Panagrinėkime gyvenimišką situaciją ir suprasime kodėl greitųjų kreditų bendrovės masina pasiimti pirmą kreditą nemokamai arba “labai geromis” sąlygomis.

Analizuojamoje situacijoje aprašomas asmuo yra žemos kvalifikacijos darbininkas, kurio atlyginimas nėra didelis, asmuo turi sukaupęs šiek tiek santaupų, didelių įsipareigojimų neturi, gyvena vienas, nuomojasi butą. Atsiradus nenumatytoms išlaidoms skolinasi trūkstamą sumą pinigų iš greitųjų kreditų bendrovės, nes draugai ir pažįstami pinigų nebeskolina.

Mėnesio pajamų ir išlaidų suvestinė aiškiai parodo skirtumą tarp gautinų ir išleistų pinigų kiekio per mėnesį. Nagrinėjamu atveju, mėnesio eigoje atsiradus nenumatytoms išlaidoms, asmuo X kreipėsi į greitųjų kreditų bendrovę dėl 400 Lt dydžio kredito. Kredito terminas trumpas iki mėnesio laikotarpio. Taip pat galime net daryti prielaidą, kad pirmasis kreditas suteikiamas be palūkanų! Asmuo X gavęs kreditą, apmoka visas išlaidas, kurias patyrė per einamąjį mėnesį. Tačiau prasidėjus naujam mėnesiui ir asmeniui X gavus atlyginimą 1000 Lt į rankas, šis asmuo privalo įvykdyti savo įsipareigojimą ir grąžinti 400 Lt dydžio kreditą greitųjų paskolų bendrovei. Štai kaip atrodo asmens X sekančio mėnesio pajamų ir išlaidų suvestinė.

Nagrinėjamu atveju, asmuo X pasinaudojęs greituoju kreditu vieną kartą ir padengęs to mėnesio einamąsias išlaidas, kitą mėnesį susiduria su keblia situacija, kai atidavus pasiimtą kreditą, jo gyvenimo kokybė stipriai nukenčia, nes norėdamas nebesiskolinti, o pragyventi iš gautos algos, asmens X sekančio mėnesio pragyvenimo išlaidoms skiriama suma sumažėja dvigubai.

Asmuo X norėdamas išvengti skolinimosi privalo einamąjį mėnesį stipriai apriboti savo poreikius ir pasistengti išgyventi su ženkliai mažesne pinigų suma. Tačiau esant tokioms mažoms pajamoms ir neturint finansinės disciplinos, tai padaryti yra ganėtinai sunku, nes nagrinėjamu atveju asmuo X savo išlaidas gali sumažinti tik egzistencinių išlaidų eilutėje, o šias išlaidas sumažinti yra komplikuota, nes tai labai pablogina gyvenimo kokybę. Todėl dažniausiai toks asmuo yra priverstas ir vėl kreiptis į greituosius kreditus teikiančias bendroves, kad jam suteiktų kreditą ir jis galėtų išlaikyti tą patį patogumo lygį kaip ir anksčiau. Tokiu būdu asmuo X atsiduria užburtame rate, kai yra priverstas nuolat skolintis, o skolas stengtis laiku grąžinti, kad už kreditą mokamos palūkanos stipriai neišaugtų ir netaptų nebevaldomos. Skolos yra rizikingas dalykas ir toks gyvenimas skolon kartais gali tapti nebevaldomas, todėl skolų burbulas pas skolininką gali nuolat pūstis, o skolų aptarnavimas vis brangi, nes didesnės skolos reikalauja didesnių palūkanų mokėjimų. Tai sukuria tokią situaciją, kada skolininkas dirba tam, kad uždirbtų kreditoriui pinigus (moka jam palūkanas už paskolintą pinigų dozę).

Greituosius kreditus teikiančių bendrovių verslas plėtojamas praktiškai tais pačiais metodais, kurie aprašomi Niall Ferguson knygoje „Pinigų triumfas“. „Paskolų ryklių“ istorija skaičiuoja šimtmečius ir praktiškai visais istoriniais laikotarpiais vienokia ar kitokia forma egzistavo ir išliko iki šių dienų. Didžiojoje Britanijoje 2007 metais vadinamųjų „paskolų ryklių“ paslaugomis pasinaudojo apie 165 000 namų ūkių, kurie pasiskolino apie 40 milijonų svarų sterlingų, o su palūkanomis grąžino jiems trigubai daugiau.

„Paskolų ryklių“ verslo esmė skolinti nedideles sumas pinigų nepasiturintiems ir vargšams asmenims už milžiniškas palūkanas, tokiais būdais šiuos žmones įviliojant į skolų spąstus ir perimant jų smulkius, tačiau pastovius pinigų srautus (dažniausiai tai būna įvairios pašalpos). Esminis skirtumas tarp to meto paskolų ryklių ir dabartinių greitųjų vartojimo kreditų bendrovių yra tas, kad paskolų rykliai valdydavo situaciją naudodami mafijinius metodus (tokiu būdu skolininkai bijodavo nemokėti didelių palūkanų ar negrąžinti skolų). Žinoma, šiuo metu veikiančių greitųjų kreditų bendrovių veikla nenaudoja tokių metodų klientų atžvilgiu ir jų veikla yra legali ir veikianti pagal LR teisės aktus.

Nepaisant to, „paskolų ryklių“ ir greitųjų kreditų bendrovių veikla iš esmės nesiskira, tai veikiantys mechanizmai, kurie įvilioja žmones į užburtą skolų ratą. Reikia suprasti, kad greitieji kreditai yra labai brangūs pinigai, tai verslas, kuris naudojasi žmonių silpnybėmis ir iš jų uždirba. Skolininkai turi suprasti, kad paskola – tai kreditoriaus produktas skirtas jos gavėjui. Jeigu pažvelgtume į šį procesą plačiau kaip jis įtakoja mūsų valstybės socialinę aplinką, galėtume pamatyti dar didesnę daromą žalą ne vien tik kreditą imančiam asmeniui, bet ir mūsų visų aplinkai. Neatsakingo skolinimosi reklamavimas ir skatinimas skolintis tam, kad paskolintus pinigus „suvalgytum“, diegia mūsų visuomenei vargšo mąstymo filosofiją ir formuoja asmenines savybes gyventi ne pagal išgales. Pačios pažeidžiamiausios socialinės grupės susiduria su didele rizika įklimpti į nebepakeliamas skolas, ir dirbti vien tik tam, kad padengti besikaupiančius įsipareigojimus. Prasiskolinusi visuomenė jaučia nepasitenkinimą valdžia, o tai ne tik sukelia įtampą visuomenėje ir didina socialinę atskirtį tarp turtingųjų ir vargšų, tačiau ir sukuria puikias progas populistinėms partijoms pasinaudoti gyventojų neviltimi ir gauti jų palaikymą rinkimų ture.

Todėl asmeninių finansų išmanymas žmonėms leidžia atskirti „pelus nuo grūdų“ finansinių produktų pasaulyje. Įgytos asmeninių finansų valdymo žinios padeda įvertinti prisiimamos finansinės rizikos dydį bei neįsipainioti į blogų paskolų pinkles, o kurti pasyvių pajamų srautus naudojant tiek asmenines, tiek skolintas lėšas. Tačiau nemaža dalis lietuvių nemoka finansinės kalbos, todėl dažnai savo sunkiai uždirbtus pinigus panaudoja neefektyviai, o jų pritrūkus skolinasi greitųjų kreditų bendrovėse. Kaip teisingai valdyti asmenines lėšas ir nepasiklysti šiuolaikiniame finansų pasaulyje mus moko Rimvydas Jasinavičius Mykolo Romerio universiteto profesorius, kurio vaizdo reportažą asmeninių finansų valdymo tema galima pamatyti žemiau esančioje nuorodoje.


Lietuvos bankas
ėmėsi veiksmų sumažinti daromą žalą visuomenei ir atliko vartojimo kredito rinkos apžvalgą. Atlikus analizę paaiškėjo, kad greitųjų kreditų bendrovių dažniausi klientai jaunimas iki 25 metų amžiaus. Tik 1 iš 10 bendrovių vadovaujasi Atsakingo skolinimosi standartais. Taip pat tyrimas atskleidė, kad daugeliu atveju nėra vertinamos kliento pajamos ir turimi įsipareigojimai. Įsiskolinimą skatina prienamumas, nes net 95 % sutarčių sudaroma ryšio priemonėmis, paraiškos priimamos 24 val. per parą ir pasiskolinti galima net iki vidurnakčio!

Pabaigai verta žinoti: „Itin greitai prieinami pinigai tampa jauku, galinčiu lengvai įtraukti į užburtą skolų ratą, kai skolinamasi tam, kad būtų grąžintos senos skolos. Nėra abejonių, kad reikšmingą įtaką tam daro agresyvi reklama, kartais netgi primenanti kvaišalų prekeivių gundymus. Siekdami pažaboti tokį galimą priklausomybės skatinimą, griežtiname reklamą reglamentuojančius teisės aktus“ Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

Autorius: Andrius Karieta

Visa analitikos portale Analyst.lt esanti medžiaga priklauso Analyst.lt. Draudžiama ją platinti kitose žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose tinklapiuose be išankstinio Analyst.lt sutikimo. Cituojant būtina aiški nuoroda į Analyst.lt kaip informacijos šaltinį.

Nėra susijusių straipsnių.

2 komentaras(-ų)

  1. Anonymous

    Geras Jasinavičiaus video. Kad tik daugiau žmonių domėtųsi finansais ir jų valdymu ir nepakliūtų į brangių kreditų spąstus!

  2. phoebewk11

    Порно фото галереи, более 500 тысяч фотографий
    http://bolshie.siski10.yopoint.in/?blog.madalynn
    Бесплатные секс и порно фото галереи

Komentuoti

3 + 7 =